Aboa

Congress & Event

– en kreativ och flexibel kongress- och eventbyrå

Läs mer
Aboa Congress & Event

En fullservice kongress- och eventbyrå

Vi på Aboa skräddarsyr ramarna för olika typer av evenemang, allt från vetenskapliga kongresser till workshopar, middagar och fester. Vi erbjuder också mobila mötesapplikationer.

Vi strävar efter att alla våra evenemang – stora som små – håller en hög nivå, att arrangemangen är smidiga och att upplevelserna är positiva. Ett lyckat evenemang består av många detaljer och alla moment är viktiga. Med våra inspirerande evenemangskoncept strävar vi efter att överraska deltagarna med det lilla extra.

Aboa är en professionell kongress- och eventbyrå, som tar hand om det praktiska pusslet, allt från konceptplanering, budgetering, marknadsföring och anmälan, betaltrafik till genomförande, uppföljning och rapportering.

Då Aboa ansvarar för de praktiska arrangemangen kan du, som arrangör, fokusera på innehållet.

Våra tjänster
Våra tjänster

Aboa skräddarsyr digitala lösningar för just ditt event

I dagens digitala värld blir de personliga mötena allt viktigare och evenemangen kombinerar det fysiska och det digitala mötet. Nätverksmöjligheterna är ytterst viktiga utöver ett givande innehåll. Därför är digitala applikationer och kanaler viktiga för att ytterligare liva upp upplevelserna.

Våra tjänster

Erfarenhet och kompetens

Aboa har, som en av de ledande kongress- och eventbyråer inom vetenskaps- och utbildningsbranschen i Finland, omfattande erfarenhet av vetenskapliga kongresser och utbildningsevenemang av olika slag. Vi kan evenemangsproduktion på våra fem fingrar och vi har ett kontaktnät som heter duga. Vi är stationerade i Åbo och känner staden som våra egna fickor – men vi arrangerar också evenemang runt om i landet.

Intresserad av Aboas tjänster? Hör av dig!

Aboas smidighet, kreativitet och erfarenhet bidrar till en eventupplevelse som förstärker din organisations varumärke.